Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Business Sweden får i uppdrag att organisera Sveriges deltagande i världsutställningen i Osaka (Expo 2025)

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Business Sweden ansvar för att förbereda, samordna, genomföra och följa upp det svenska deltagandet i Expo 2025 i Japan. Business Sweden ska även bedriva ett förstärkt främjande av Sverige i Japan inför, under och efter världsutställningen.

– Uppdraget är ett konkret uttryck för den satsning på Asien som jag presenterade i regeringens nya utrikeshandelsstrategi. Japan är en mycket viktig marknad och en oerhört viktig partner i en allt mer geopolitiskt utmanande omvärld. Vårt deltagande i Expo 2025 ska bidra till att skapa affärsmöjligheter för svenska företag, investeringar i Sverige och stärka det svenska varumärket i Japan, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Sveriges deltagande i Expo 2025 sker inom ramen för en gemensam nordisk paviljong. Målsättningen är att paviljongen ska locka 1,7 miljoner besökare. Den statliga finansieringen beräknas uppgå till 35 miljoner kronor och investeringen förväntas matchas av deltagande företag.

Huvudsyftet är export- och investeringsfrämjande inom ramen för en bred Sverigefrämjande ansats. Främjandet ska stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft i Japan, främja Sverige som en ledande nation inom innovation och kunskap, och marknadsföra Norden som en av världens mest hållbara, konkurrenskraftiga och integrerade regioner.

Inom industrisegmenten "Circular economy & Green transition", "Mobility & Connectivity" och "Lifestyle & Wellbeing" planeras ett antal statsrådsledda delegationsresor och affärsseminarier.

Förutom det huvudsakliga projektledningsansvaret för Sveriges deltagande, inklusive för den förstärkta satsningen på Japan, ansvarar Business Sweden för den gemensamma nordiska projektledningsorganisationen.

Världsutställningen i Osaka (Expo 2025)

Universella världsutställningar pågår i sex månader och äger rum vart femte år. Den första världsutställningen ägde rum i London 1851.

  • Världsutställningen i Osaka (Expo 2025) äger rum i april till oktober 2025.
  • Temat för Expo 2025 är "Designing Future Society for Our Lives".
  • Japan förväntar sig cirka 28 miljoner besökare.
  • I dagsläget (januari 2024) har 160 länder och nio internationella organisationer bekräftat deltagande.
  • Den nordiska paviljongen väntas blir en av de största gemensamma nordiska främjarsatsningarna genom tiderna.
Laddar...