Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Publicerad

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.

– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det gäller kunskaper om demokrati och samhälle. Samtidigt är bilden delad då vi ser en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund. Skolan har ett viktigt demokrati- och värdegrundsuppdrag. Att unga människor har goda kunskaper om demokrati och samhällsfrågor är avgörande för att de ska kunna förstå och delta i samhället, säger skolminister Lotta Edholm.

Studien visar att skillnaderna i resultat ökar mellan skolor och mellan hög- och lågpresterande elever. Sämst går det för eleverna med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund och även migrationsbakgrund påverkar resultaten. Skolministern ser även allvarligt på det faktum att de svenska elevernas förtroende för människor i allmänhet har minskat ytterligare sedan förra ICCS-studien 2016.

– Skolan har en viktig roll när det kommer till att vända den oroande utvecklingen. Därför har regeringen bland annat föreslagit en förstärkning av kunskapsbidraget riktat mot de skolor som har störst behov och en förstärkning av statsbidraget för att förbättra lärares arbetsvillkor i skolor i utsatta områden. Regeringen arbetar för att förbättra lärares arbetsmiljö, öka trygghet och studiero i skolan och i klassrummet och satsar på tidiga insatser, säger Lotta Edholm. 

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00