Regeringens medverkan under FN:s klimattoppmöte COP28

Publicerad

Den 30 november till den 12 december samlas världens länder i Dubai för FN:s klimattoppmöte COP28. Från regeringen deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Det 28:e partsmötet i FN:s klimatkonvention, COP28, äger rum i Dubai i Förenade Arabemiraten. Två frågor är särskilt i fokus på årets möte: den globala översynen av det globala klimatarbetet till följd av Parisavtalet och utfasningen av fossila bränslen.

Sverige deltar med företrädare från regeringen, Regeringskansliet, riksdagen och flera statliga myndigheter. Även ungdomsrepresentanter och representanter från civilsamhället medverkar i delegationen. Dessutom deltar Business Sweden med en delegation på 23 svenska bolag som representerar såväl storföretag som mindre entreprenörsdrivna företag inom en rad olika branscher. 

Från regeringen deltar

Statsminister Ulf Kristersson medverkar den 1-2 december och deltar vid konferensens högnivåmöte som inleds den 1 december. Statsministern kommer bland annat hålla det nationella anförandet, delta i arrangemang som framhåller kärnkraftens roll för att möta klimatmålen, delta i lansering av partnerskap för utfasning av utsläpp från tung industri inom ramen för LeadIT, samt inviga den svenska paviljongen.

Energi- och näringsminister Ebba Busch medverkar 2–5 december och kommer bland annat att delta vid EU- kommissionens energidag samt hålla ett anförande vid IAEA:s event Atoms4NetZero. Därtill deltar ministern på en rad sidomöten och paneldiskussioner som äger rum under COP28.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar i slutförhandlingarna den 8–12 december. Hon kommer att tala vid ett event med Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) och inledningstala på ett event om internationella klimatinvesteringar i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet som Energimyndigheten arrangerar. Dessutom deltar hon vid ministermöten om klimatfinansiering samt Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Hon kommer även träffa Ukrainas minister för skydd av värdefull natur, nordiska miljöministerkollegor, samt företrädare för det svenska näringslivet som är på plats för samtal om deras möjligheter att bidra till klimatomställningen globalt. 

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell medverkar den 4 december. Han kommer bland annat att inledningstala vid ett företagsevent om möjligheter till ökade utsläppsminskningar inom finanssektorn och delta vid ett givarmöte för Anpassningsfonden, delta vid lanseringen av ett nytt nordisk-amerikanskt samarbete för att mobilisera privat kapital i syfte att skala upp klimatinvesteringar. 

För mer information om statsministerns och statsrådens deltaganden kontakta berörd pressekreterare.

Presskontakt

Susan Vo Bergqvist
Biträdande presschef hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 95 62
e-post till Susan Vo Bergqvist
Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund till COP28

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (den s.k. Klimatkonventionen, även förkortad UNFCCC) är ett ramverk för åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Överenskommelsen godkändes 1992 av 195 parter (194 stater samt Europeiska unionen) och trädde i kraft 1994. Representanter för konventionsparterna möts årligen i så kallade partskonferenser (COP). På mötet fattas beslut genom konsensus. COP-mötena omfattar också partsmöten för Parisavtalet från 2015 och Kyotoprotokollet.