Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar nya ledamöter och ersättare i mediestödsnämnden

Publicerad

Vid dagens regeringssammanträde har regeringen förordnat sex nya ledamöter och en ersättare i mediestödsnämnden. Den nya sammansättningen av mediestödsnämnden görs med anledning av det beslut om ett nytt mediestöd som regeringen förväntas fatta inom kort.

Den nya lagen om mediestöd innebär att mediestödsnämndens partipolitiska inslag tas bort. Tidigare har varje riksdagsparti nominerat varsin ledamot till nämnden.

Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutsorgan vid Mediemyndigheten och beslutar om mediestöd. Mediestödet uppgår totalt till cirka en miljard kronor per år.   

Mediestödsnämnden ska bestå av en ordförande och lägst fyra, högst sju, andra ledamöter. Regeringen utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i nämnden. Regeringen har utsett ledamöter som samlat besitter den kompetens som krävs för att bedöma det nya mediestödet. Det rör sig om ledamöter inom medieforskning eller med stor branscherfarenhet som har gedigen kunskap inom områden som aktualiseras vid prövning av det nya stödet. För att säkerställa en rättssäker prövning av stödet stipuleras det att ordförande och vice ordförande ska ha en bakgrund som ordinarie domare.

Mediestödsnämnden har nu följande sammansättning:

Ordförande:

F.d. kammarrättslagmannen Anita Linder (förordnad sedan tidigare fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025)

Nya ledamöter:

Seniora forskaren Carl Heath (t.o.m. 31 december 2025)

Professorn Bengt Johansson (t.o.m. 31 december 2026)

Docenten i företagsekonomi Mart Ots (t.o.m. 31 december 2026)

Journalisten Ola Sigvardsson (t.o.m. 31 december 2026)

Journalisten Lars Truedson (t.o.m. 31 december 2025)

Ny ersättare och vice ordförande: 

Kammarrättslagmannen Mattias Almqvist (t.o.m. 31 december 2026)

Förordnandena för de nya ledamöterna träder i kraft 1 januari 2024.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...