Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg på besöksturné med fokus på arbetet mot arbetslivskriminalitet

Publicerad

Regeringen prioriterar arbetet mot arbetslivskriminalitet, som i sina allvarligaste former kan röra sig om ren människohandel och människoexploatering och ofta är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin. Nästa vecka kommer jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg därför att inleda en besöksturné för att sätta fokus på hur denna form av kriminalitet kan stoppas.

– Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadligt, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Den närmsta tiden kommer jag att besöka flera regionala center mot arbetslivskriminalitet för att få en djupare förståelse av hur denna typ av brottslighet kan bekämpas operativt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som ofta är gränsöverskridande. Kriminaliteten leder till att konkurrensen snedvrids och att seriösa företagare konkurreras ut av oseriösa företag. Den skapar otrygghet på arbetsmarknaden, arbetskraft utnyttjas och offentliga medel riskerar att gå till kriminella.

Centren fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma kontroller och andra gemensamma aktiviteter. Paulina Brandberg besöker de regionala centren i Umeå och Norrköping samt deltar vid invigningen av det nya regionala centret i Stockholm. Media är välkomna att delta i anslutning till besöken. 

Datum för besöken:

  • 6 november: Umeå
  • 7 november: Norrköping
  • 14 november: Stockholm

Sju center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 har och kommer sammanlagt sju regionala arbetslivskriminalitetscenter att etableras. De finns i dag i Umeå, Göteborg, Norrköping och invigs under sista kvartalet i Stockholm, Uppsala, Örebro och Malmö. De är samlokaliserade med de regionala underrättelsecentren mot den organiserade brottsligheten. Att bedriva arbetet gemensamt ger ett stort mervärde jämför med om myndigheterna endast arbetar inom sina egna organisationer.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson