Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg inviger nytt center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm

Publicerad

Tisdagen den 14 november klockan 10 inviger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg det nya arbetslivskriminalitetscentret i Stockholm.

- Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadligt, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Nu ökar fokus på hur denna form av kriminalitet kan stoppas när alla centren snart är på plats. Det är viktigt med en djupare förståelse av hur denna typ av brottslighet kan bekämpas operativt, säger Paulina Brandberg. 

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som ofta är gränsöverskridande. Kriminaliteten leder till att konkurrensen snedvrids och att seriösa företagare konkurreras ut av oseriösa företag. Den skapar otrygghet på arbetsmarknaden, arbetskraft utnyttjas och offentliga medel riskerar att gå till kriminella.

Paulina Brandberg kommer finnas tillgänglig för media vid 10.30, i anslutning till invigningen. Kontakta pressekreterare Anton Johansson vid intresse.

Sju nya center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 har och kommer sammanlagt sju regionala arbetslivskriminalitetscenter att öppna. De fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma kontroller och andra gemensamma aktiviteter. De är samlokaliserade med de regionala underrättelsecentren mot den organiserade brottsligheten. Att bedriva arbetet gemensamt ger ett stort mervärde jämför med om myndigheterna endast arbetar inom sina egna organisationer.

Sedan tidigare finns center i Umeå, Göteborg och Norrköping. Under november öppnar nya center i Örebro, Uppsala och Stockholm och den 1 december öppnar ett center i Malmö.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson