Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Parisa Liljestrand deltar på EU:s ministerrådsmöte

Publicerad

I dag deltar kulturministern på rådsmötet för utbildning, ungdom, kultur och idrott i Bryssel. Rådet förväntas anta slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen inom den europeiska dataspelssektorn. Under rådsmötet förs också en riktlinjedebatt kring förbättrade arbetsvillkor för kulturarbetare.

Syftet med rådsslutsatserna om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen i den europeiska dataspelssektorn är att ge medlemsländerna och kommissionen en möjlig inriktning för hur dataspelssektorn kan stärkas och utvecklas. Rådsslutsatserna handlar om att främja kompetensutveckling, stärka exportmöjligheter, informera om finansieringsmöjligheter och att underlätta anskaffningen av riskkapital.

– Dataspelssektorn är en viktig och växande bransch, både på nationell och på europeisk nivå, det är centralt att den kulturella och kreativa dimensionen av branschen och den konstnärliga friheten stödjs och främjas också inom ramen för EU-samarbetet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

En riktlinjedebatt kring förbättrade arbetsvillkor för konstnärer och andra kulturarbetare kommer också att äga rum. Regeringen betonar vikten av en aktiv diskussion i frågan och att synliggöra kulturskapares villkor och förutsättningar på en europeisk nivå.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson