Ändringar i regelverken ska underlätta för prospektörer inom gruvdrift

Publicerad

Regeringen beslutade igår om ändringar i terrängkörningsförordningen och miljöprövningsförordningen. Ändringarna syftar till att förenkla för prospektörer och är ett led i regeringens arbete med att förenkla och korta tillståndsprocesserna.

Prövning av gruvverksamhet, från prospektering till utvinning, är en omfattande process som kräver flera olika tillstånd enligt olika lagar som tillämpas parallellt. De ändringar som regeringen har beslutat om bidrar till regelförenklingar i det första skedet av tillståndsprocessen för att starta en gruva - den undersökande prospekteringsdelen.

Gårdagens beslut innebär att en generell dispens för terrängkörning införs och att anmälningsplikten för djupborrning tas bort för undersökningsarbete som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

– Nu förbereder vi för fler gruvor i Sverige. Vi har i dag enbart tolv aktiva gruvor och vi behöver fler för att stödja klimatomställningen och minska vårt importberoende. Regeringens beslut bidrar till att tillståndsprocessen för att starta en gruva blir effektivare, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi behöver ta bort de hinder som bromsar klimatomställningen. Regeringen har sedan tidigare inlett ett större arbete för snabbare, effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser och även gått fram med regelförenklingsåtgärder. Nu tar regeringen ytterligare steg för att skapa effektivare regler för miljöprövning. Prospektörer behöver självklart ta miljöhänsyn och uppfylla miljökrav - det är själva processen för prövningen som ska förbättras. Myndigheternas resurser för prövning och tillsyn måste användas mer effektivt, så att olika verksamheter får möjlighet att utveckla produkter som bidrar till vår klimatomställning och minskade utsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Basmetaller och sällsynta jordartsmetaller är centrala komponenter i exempelvis batterier, laddstationer och elbilar, och är på så sätt avgörande för klimatomställningen, som förutsätter att samhället och transportsektorn elektrifieras. Undersökning av berggrunden är första steget i uppbyggnaden av säkra och hållbara värdekedjor för metaller och mineral som är nödvändiga för samhällets funktion och för klimatomställningen.

Bakgrund

Regeringen gav den 15 mars 2021 en särskild utredare i uppgift att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral från primära och sekundära källor. Den 31 oktober 2022 redovisade utredningen sitt betänkande En tryggad försörjning av metaller och mineral. Förordningsändringarna som regeringen nu beslutat om genomför några av utredningens förslag om ett förenklat regelverk för prospektering. De generella bestämmelser som finns i minerallagen om hur undersökningsarbete ska bedrivas kvarstår, och även regler om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 13 04
e-post till Marcus Jonsson
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg