Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillför 1 miljon kronor för att fler ska kunna skriva eAT-provet för läkarlegitimation

Publicerad

Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en satsning på 1 miljon kronor för att fler ska få möjlighet att genomföra provet under 2024.

För att kunna få legitimation utfärdad efter läkarexamen krävs såväl genomgången Allmäntjänstgöring (AT) som ett godkänt resultat i en skriftlig datorbaserad examination, det så kallade eAT-provet. Provet administreras av AT-kansliet vid Karolinska institutet.

Antalet AT-läkare som anmäler sig till provet har ökat kraftigt samtidigt som kostnadsutvecklingen generellt har lett till bland annat ökade lokalkostnader för provet. I vårändringsbudgeten tillförde regeringen totalt 700 000 kronor för att fler skulle få möjlighet att genomföra eAT-provet under 2023. Nu föreslår regeringen att 1 miljon kronor ska tillföras för ändamålet 2024. Även för 2025 beräknas 1 miljon kronor tillföras.

– För regeringen är det givetvis viktigt att den som är klar med sin läkarutbildning ska kunna genomföra eAT-provet för att få läkarlegitimation och sedan kunna börja arbeta och bidra i vården. Begränsningar för hur många som kan skriva provet har pekats ut om en flaskhals. För att fler ska ha möjlighet att skriva provet under nästa år föreslår vi ett tillskott på 1 miljon kronor, säger utbildningsminister Mats Persson.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.