Fler ska ha möjlighet att göra provet för att få ut sin läkarlegitimation 2023

Publicerad

Antalet AT-läkare som anmäler sig till eAT-provet för att kunna få ut sin läkarlegitimation har ökat kraftigt samtidigt som även kostnader för att hålla provet ökat. Regeringen föreslår tillskott av medel i vårändringsbudgeten samt avser att omfördela medel som bedöms motsvara det ökade behovet under 2023. Det innebär att fler kan få möjlighet att skriva provet under 2023 för att kunna få sin läkarlegitimation. Förslaget lämnas i vårändringsbudgeten.

­– Kompetensförsörjningen är vårdens stora utmaning och det är viktigt att förhindra flaskhalsar där sådana finns. Det här tillskottet ger fler möjlighet att skriva provet och ger därmed fler möjlighet att få sin läkarlegitimation, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det är viktigt att den som är klar med sin läkarutbildning också kan komma ut och bidra i vården. Nu tar vi steg för att undanröja hinder på vägen så att vården får tillgång till den kompetens som finns, säger utbildningsminister Mats Persson.

För att kunna få legitimation utfärdad efter läkarexamen krävs fullgjord AT-tjänstgöring och ett godkänt resultat i en skriftlig datoriserad examination, eAT-provet. Provet administreras av AT-kansliet vid Karolinska institutet. Antalet AT-läkare som anmäler sig till provet har ökat kraftigt samtidigt som kostnadsutvecklingen generellt lett till bl.a. ökade lokalkostnader för provet. Därför har AT-kansliet bedömt att alla som anmält sig till provet inte kommer kunna genomföra det under 2023 med nuvarande ekonomiska förutsättningar.

Nu vill regeringen omfördela 400 000 kronor samt föreslår att 300 000 kronor tillförs för ändamålet i vårändringsbudget för 2023 så att fler ska ha möjlighet att skriva provet och få sin läkarlegitimation. Totalt tillförs Karolinska institutet 700 000 kronor så att fler ska få möjlighet att genomföra eAT-provet. Denna höjning av de medel Karolinska institutet får bedöms motsvara de ökade behoven under året.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund