Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Publicerad

Regeringen föreslår en förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling med 850 miljoner kronor. Pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

– Många skolor är just nu i en tuff situation med ökade kostnader. För att alla elever ska få en bra skolgång krävs extra resurser till de skolor som behöver det allra mest. Regeringen ser därför till att fler skolor får möjlighet att bland annat anställa mer personal. Det är viktigt för de elever som behöver stödinsatser men också för att alla elever ska bli utmanade i skolan, säger skolminister Lotta Edholm.

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling förstärks med 850 miljoner kronor. Det innebär att bidraget föreslås uppgå till närmare 7,5 miljarder kronor för 2024. Statsbidraget har tidigare kallats Likvärdighetsbidraget. Regeringen föreslår också att det nu ska kallas för Kunskapsbidraget för att tydliggöra att statsbidragets syfte är att upprätta en stark kunskapsskola.

Statsbidraget betalas ut till kommunala och enskilda huvudmän för förskoleklass och grundskola. Huvudmännen har stor frihet att själva bestämma vilka specifika insatser de vill använda Kunskapsbidraget till. I dag används bidraget främst till personalkostnader, till exempel för att anställa fler speciallärare.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.