Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas

Publicerad

Det finns i dag stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven. Därför vill regeringen göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för 2024 för arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

– Betygen ska spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betyget. Felaktiga betyg drabbar både eleven och samhället i stort, det är mycket allvarligt. Det är därför angeläget att digitala och centralt rättade nationella prov införs så snart som möjligt, säger skolminister Lotta Edholm.

De nationella proven ska bidra till en mer likvärdig betygssättning i och med att provresultaten särskilt ska beaktas vid betygssättning. Med central rättning vill regeringen att betygssättningen ska bli mer likvärdig i hela landet. Central rättning innebär att de nationella proven rättas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av en statlig myndighet. Central rättning av nationella prov förutsätter att de nationella proven först har digitaliserats.

Digitala natio­nella prov införs successivt från och med 2024. Central rättning av nationella prov i vissa ämnen beräknas i och med regeringens förslag kunna införas successivt från 2026, vilket är ett år tidigare än vad som tidigare planerats.

Totalt föreslår regeringen att 133 miljoner kronor avsätts 2024 för införandet av digitala och centralt rättade nationella prov. 53 miljoner kronor beräknas avsättas 2025 och 60 miljoner kronor 2026. Förslaget avses överlämnas till riksdagen i budgetpropositionen för 2024 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.