Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen dubblerar satsning mot cancer och barncancer till och med 2026

Publicerad

Regeringen föreslår ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 - 2026 för att höja ambitionerna inom cancer- och barncancervården och för att uppdatera Sveriges cancerstrategi. Satsningen innebär en knapp fördubbling av medel som tidigare avsatts för att motverka den utveckling som snart kan innebära att cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Regeringen avsätter ytterligare 500 miljoner kronor per år till fram till och med 2026 för att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin inklusive barncancer. Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner kronor per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

– Cancer är en sjukdom som berör alla. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som drabbats. Cancervården och barncancervården är av hög prioritet för regeringen och ett viktigt steg i denna ambitionshöjning är att uppdatera den nationella cancerstrategin. Parallellt med detta kommer regeringen fortsätta göra riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna inom cancervården ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabiliteringvården ska stärkas, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Cancer är idag den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdom. Inom en snar framtid väntas den bli den absolut vanligaste. För att motverka denna utveckling, samt för att säkerställa att personer som drabbas ges möjlighet att leva ett liv med hög kvalitet, ämnar regeringen genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården.

– Cancervården är ett hälso- och sjukvårdsområde som utvecklas i snabb takt och som idag står inför ett möjligt paradigmskifte i och med utvecklingen inom precisionshälsa. För att möjliggöra ett helhetsgrepp om cancervården och barncancervården, och för att säkra förutsättningar för att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland inom cancervård, dubblar nu regeringen medlen avsatta till cancervården 2024–2026, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Inom ramen för ambitionshöjningen ska väntetiderna kortas och kompetensförsörjningen säkras. Rehabiliteringsvården ska stärkas så att patienter och deras anhöriga kan leva ett liv av hög kvalitet trots sjukdom. Ytterligare satsningar ska vidtas inom precisionshälsa för att effektivisera sjukvårdskedjan i sin helhet samt stärka preventionsarbetet och Sveriges ställning som Life Science-nation. Riktade satsningar ska även vidtas för att bemöta bestående regionala skillnader vad gäller jämlik tillgång till vård.

För att skapa förutsättningarna för att Sverige förblir ett föregångsland inom cancervården ska den nationella cancerstrategin uppdateras. Dagens nationella cancerstrategi har varit vägledande för den svenska cancervårdens utformning i knappa 14 år och åtgärder inom ramen för strategin har lett till stora framsteg inom cancervården. Koncentration av högspecialiserad vård, framtagandet av nationella vårdprogram och införandet av standardiserade vårdförlopp är bara några exempel. För att säkerställa att den svenska cancervården och barncancervården har förutsättningarna att möta även framtidens utmaningar ska strategin nu uppdateras.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.