Ökat stöd till regionala icke-statliga flygplatser

Publicerad

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2024 föreslå att det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser mer än fördubblas jämfört med i dag, från 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen.

– De regionala flygplatserna runt om i landet är betydelsefulla för att hela Sverige ska fungera. Regeringen bedömer att förslaget kommer ge förbättrade förutsättningar för driften vid flygplatserna och därför bidra till minskade risker för nedläggning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

För att långsiktigt säkerställa att viktig infrastruktur och samhällsviktig verksamhet fungerar bedömer regeringen att det statliga bidraget till driftstödet till de regionala icke-statliga flygplatserna behöver stärkas.

Det statliga driftstödet har i många år uppgått till ca 103 miljoner kronor årligen. Regeringen föreslår därför ett permanent tillskott på ytterligare 107 miljoner kronor årligen vilket innebär att stödet totalt kommer att uppgå till 210 miljoner kronor årligen.

Inriktningen är att det statliga bidraget till driftstödet kommer att villkoras och att flygplatserna behöver uppfylla villkoren för att få del av stödet. Det statliga bidraget till driftstödet föreslås kunna ges för kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten, eller ingår i ett statligt nät av beredskapsflygplatser eller vid de ytterligare flygplatser där det bedrivs reguljär inrikes linjetrafik av betydande omfattning.

Förslaget bygger på de förslag som redovisades i den så kallade flygplatsutredningen. Regeringen kommer under hösten att arbeta vidare med beredningen av flygplatsutredarens övriga förslag och remissinstansernas synpunkter.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Faktaruta – I år (2023) får följande flygplatser statligt bidrag för driftstöd

Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats, Halmstad flygplats, Kristianstad-Österlens flygplats, Gällivare flygplats, Sundsvall-Timrå flygplats, Pajala flygplats, Hemavans flygplats, Arvidsjaurs flygplats, Lycksele flygplats, Vilhelmina flygplats, Härjedalen Sveg flygplats, Torsby flygplats, Hagfors flygplats, Höga kusten flygplats.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson