Nya medel för att bekämpa spridningen av invasiva främmande arter

Publicerad

Regeringen avser satsa 50 miljoner kronor per år under perioden 2024 – 2026 för att värna biologisk mångfald genom att förebygga och bekämpa att invasiva främmande arter introduceras och sprids i vår natur.

Satsningen innebär att vi bättre ska kunna hantera de invasiva främmande arter som lever på land och det hot de utgör mot människors och djurs hälsa, mot skördeförluster i jordbruket, på infrastruktur, och på skyddade arter.

– Samhällskostnaderna som kommer av att invasiva främmande arter sprids är redan väldigt höga, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Våra myndigheter gör ett väldigt viktigt arbete här, men de är beroende av att allmänheten bidrar genom att rapportera in fynd av invasiva främmande arter som man träffar på ute i naturen.

Arbetet med att bekämpa de invasiva främmande arterna kommer bland annat att ligga i att stärka koordineringen av nationella insatser och vägledning, öka de bekämpningsåtgärder som beslutats regionalt och ta fram kommunikationsinsatser som innebär ökad kännedom hos allmänheten för nya och etablerade invasiva främmande arter.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2024, där de föreslagna medlen om 50 miljoner kronor ges per år under perioden 2024 till 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Fakta

Sverige är förbundet genom EU:s IAS-förordning (nr 1143/2014) att hantera de 88 arter som är upptagna på EU:s förteckning, där minst 16 arter redan finns i Sverige. Under sommaren 2023 har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten lämnat förslag till regeringen om en nationell förteckning som omfattar drygt 40 invasiva främmande arter.