Hoppa till huvudinnehåll

Klimatklivet stärks med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet

Publicerad

Klimatklivet finansierar klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i hela Sverige och är ett av regeringens viktigaste stöd till laddinfrastruktur. Regeringens fokus är att skapa bättre förutsättningar för elektrifieringen av transportsektorn i hela landet, så att den ställer om och slutar använda fossila bränslen. För att påskynda klimatomställningen förstärker regeringen därför Klimatklivet med 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2024.

Klimatklivet är regeringens bredaste klimatinvesteringsstöd och har bland annat möjliggjort satsningar för att underlätta näringslivets klimatomställning. Det är också ett av regeringens viktigaste stöd för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige. En omfattande elektrifiering av vägtransporter är helt central för att transportsektorn ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser.

– För att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till år 2045 så behöver vi ställa om och elektrifiera fordonsflottan. Förstärkningen av Klimatklivet är helt central i regeringsunderlagets arbete för att skapa förutsättningar för elektrifieringen. Vi förstärker nu både årets anslag och ramen för långsiktiga investeringar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Klimatklivet har hittills finansierat 141 000 laddpunkter i Sverige varav stöd till cirka 57 000 nya laddpunkter beslutades under 2023. Detta inkluderar såväl publik som icke publik laddinfrastruktur.

I årets vårändringsbudget föreslår regeringen även en höjning av beställningsbemyndigandet för Klimatklivet från 6 miljarder kronor till 6,5 miljarder kronor till år 2028. Det skapar förutsättningar för att fler stora, komplexa och mer långsiktiga investeringar som är viktiga för att klimatomställningen kan ges stöd.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Genvägar

Laddar...