Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen satsar 30 miljoner kronor extra under 2024 på skötsel av värdefulla naturmiljöer och arter i kulturlandskapet

Publicerad

Förutsättningarna för biologisk mångfald behöver förbättras och därför föreslår nu regeringen att resurserna för skötsel av värdefull natur ska stärkas med 30 miljoner kronor under 2024. Dessutom förlängs beställningsbemyndigandet för åtgärder för värdefull natur på 900 miljoner kronor till år 2030, för att säkerställa åtgärder som behöver genomföras under en längre tidsperiod.

Det behövs skötsel för att förhindra igenväxning av kulturlandskapet, något som hotar de svenska växt- och djurarterna. Satsningen riktas till skötsel av kulturlandskapet för att bevara värdefulla naturmiljöer och arter, i första hand i landets naturreservat, men även inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Åtgärderna består bland annat av slåtter och höbärgning i ängsmarker och betesdrift i hagmarker. Nu stärks arbetet med dessa attraktiva miljöer så att deras naturvärden bevaras.

Sverige har en hög ambition i arbetet med naturvård, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Välmående och livskraftiga ekosystem är viktiga för människans livsmiljö. Arbetet med att bevara värdefull natur och ekosystem, samt att göra värdefull natur tillgänglig för var och en, behöver därför stärkas.

– Genom den här satsningen kan vi bevara värdefulla naturmiljöer som gynnar ett rikt växt- och djurliv och bidra till att öka möjligheterna för Sverige att nå flera av våra miljökvalitetsmål. Regeringens ambition är att lämna en värld i ekologisk balans till kommande generationer, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Genvägar

Laddar...