Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Ny representant i Nordiska ministerrådets Gränshinderråd

Publicerad

EU-minister Jessika Roswall med ansvar för nordiska frågor förordnar Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid till Sveriges representant i Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden, och över gränserna. Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har till uppgift att lösa hinder för mobiliteten i Norden.

– Vi behöver accelerera arbetet med att riva gränshinder om vi ska nå visionen om Norden som världens mest integrerade region. Detta är en prioriterad fråga för regeringen, inte minst också under det kommande svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Anders Ahnlid kommer med sin breda erfarenhet och kunskap kunna bidra på ett mycket förtjänstfullt sätt till det arbetet, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor.

Anders Ahnlid ersätter tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som representant i Gränshinderrådet från och med 27 september 2023. Förordnandet gäller till och med 31 december 2026.

– Arbetet med att undanröja gränshinder handlar i grunden om att säkerställa ett konkurrenskraftigt Norden. Det är av stor vikt också för Sverige. Jag är mycket tacksam för förtroendet och ser fram emot att få bidra till att göra det enklare för människor och företag att verka i hela Norden, säger Anders Ahnlid.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin