Industriklivet och CCS-relaterade tekniker föreslås få ytterligare 100 miljoner kronor i budgetpropositionen

Publicerad

För att klara klimatomställningen måste industrins utsläpp minska. Tekniker för negativa utsläpp som bio-CCS ska bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp senast 2045. Regeringen avser därför att satsa 100 miljoner kronor under 2024, och lika mycket 2025 för att möjliggöra minskade utsläpp och stärkt konkurrenskraft.

 – Industriklivet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att stödja utvecklingen av ny teknik och investeringar i nya gröna industrier. Regeringens förslag innebär ett sammanlagt anslag på cirka 1,5 miljarder kronor i budgeten för 2024 när vi nu tillför 100 miljoner till Industriklivet för att stötta de industrier som vill ligga i framkant och ställa om för att minska sina utsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

 – Med Industriklivet påskyndar vi den gröna omställningen genom att skala upp användandet av nya tekniker som minskar utsläpp. Detta skapar fler jobb, ökar tillväxten och stärker svensk konkurrenskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget innebär att Energimyndigheten, som ansvarar för Industriklivet, kan ge mer stöd till projekt och investeringar under 2024. Pengarna ska gå till viktiga satsningar för industrins omställning och för utvecklingen av CCS-relaterade tekniker. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Fakta

Sedan 2018 stöttar Industriklivet utvecklingen av lösningar för att minska de processrelaterade och ofta svåråtkomliga utsläppen inom industrin. Sedan 2019 ges även stöd till projekt som bidrar till permanenta s.k. negativa utsläpp av växthusgaser. Permanenta negativa utsläpp kan uppnås genom avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, s.k. bio-CCS. År 2020 utökades Industriklivet till att även omfatta andra industriprojekt som på ett väsentligt sätt kan bidra till att nå klimatmålen.

Industrin står idag för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp. Enligt preliminär statistik för 2022 uppgick industrins utsläpp till ungefär 15 miljoner ton. Industriklivet förväntas leda till att de processrelaterade utsläppen från industrin minskar, till att produkter som kan minska utsläpp i andra sektorer tas fram samt att tekniker för att skapa negativa utsläpp utvecklas.