Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet

Publicerad

Det har blivit fler anställda inom kommunikationsverksamhet på statliga myndigheter, utan att kommunikation prioriterats högre i regeringens styrning. För att få en aktuell lägesbild har regeringen nu gett Statskontoret ett uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

Det är inte tydligt varför kommunikationsverksamheten har ökat i omfattning eller i vilken utsträckning myndigheterna ägnar sig åt opinionsbildning. Att informera och kommunicera är en naturlig och viktig del av många myndigheters ordinarie verksamhet – men frågan är hur mycket kommunikation och vilken sorts kommunikation som är lämplig utifrån myndigheternas uppgifter. Regeringens bedömning är att flera myndigheter kan behöva stöd i dessa frågor.

– Regeringen vill få en tydlig bild av omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten, och vill att Statskontoret analyserar hur myndigheterna förhåller sig till kraven på god förvaltningssed, legalitet, saklighet och opartiskhet, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen har också gett Statskontoret i uppdrag att identifiera om det finns exempel på myndigheter som har uppgifter eller uppdrag som bör förtydligas och vid behov lämna förslag på justeringar av regeringens styrning av myndigheterna.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00