Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mediefrihet på agendan när EU:s kulturministrar möts i Bryssel

Publicerad

Kulturminister Parisa Liljestrand deltar vid ministerrådsmötet i rådet för ungdom, utbildning, kultur och idrott (UUKI). På agendan finns frågan om de europeiska mediernas mångfald och ett flertal utbildnings- och ungdomsfrågor.

Mötet äger rum den 15–16 maj och en av mötets huvudfrågor är arbetet med den europeiska mediefrihetsakten. Under mötet ska också rådsslutsatser om utsatta och fördrivna konstnärer antas.  

EU-kommissionen presenterade i september 2022 ett förslag till en europeisk mediefrihetsakt (EMFA).

–  Det svenska ordförandeskapets fokus på media- och kulturområdet är frihet. En hörnsten i mediepolitiken handlar om att skydda den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Mediernas frihet och mångfald är en av demokratins grundpelare, därför är vårt gemensamma arbete med europeiska förordningen om mediefrihet viktigt, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Vid rådsmötet den 16 maj ska en riktlinjedebatt hållas med utgångspunkt i en lägesrapport om förhandlingarna om akten. Syftet med riktlinjedebatten är att få en tydligare politisk vägledning inför det förhandlingsarbete som återstår och öka förutsättningarna för en uppgörelse i rådet under det svenska ordförandeskapet.

Under mötet ska även rådsslutsatser om utsatta och fördrivna konstnärer antas. Slutsatserna innehåller bland annat uppmaningar till medlemsstaterna och kommissionen att verka för stärkt stöd till hotade konstnärer på flykt och att öka ambitionerna på nationell- och EU-nivå när det gäller till exempel residensbostäder och nödresidens.

Under mötet kommer ordförandeskapet också att informera om EU:s stöd till kulturella och kreativa näringar samt kulturarv i Ukraina.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson