Energi, hållbarhet och inflation i fokus på Europeiska konkurrensdagen

Publicerad

Konkurrens i kristider är det övergripande temat för den Europeiska konkurrensdagen som hålls i dag den 5 maj. På konferensen deltar Margrethe Vestager, vice ordförande för EU-kommissionen och kommissionär för konkurrensfrågor, och Erik Thedéen, chef för Riksbanken. Deltar gör även Sara Modig, statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet. Mötet kommer att livesändas med möjlighet att ställa frågor i chatten.

Konferensen arrangeras av Klimat- och näringslivsdepartementet i samarbete med Konkurrensverket, och hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. Under dagen kommer representanter för europeiska konkurrensmyndigheter, näringsliv och internationell forskning diskutera frågor som rör det övergripande kristemat, bland annat utvecklingen på energimarknaden, inflation och klimatomställning.  

– En effektiv konkurrens är en förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga företag, vilket i sin tur är en förutsättning för tillväxt både på kort och på lång sikt. Ju bättre konkurrensen är på hemmaplan, desto större möjligheter har framgångsrika företag inom EU att lyckas på globala marknader. Att verka för en effektiv konkurrens och konkurrenskraftiga företag är därför en prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet, säger Sara Modig, statssekreterare vid Klimat- och näringslivsdepartementet.

– Konkurrensverkets roll är att skydda och utveckla konkurrensen på marknaden. Att slå vakt om effektiv konkurrens är ett av flera sätt att möta och bekämpa de kriser som just nu präglar vår samtid, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.