Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 maj till och med den 11 november 2023. Detta för att regeringen bedömer att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Det nuvarande beslutet löper ut den 11 maj.

Det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet som har sin grund i den situation som har uppstått efter flera uppmärksammade manifestationer som har hållits under våren. Ett beslut om återinförd gränskontroll är enligt regeringens bedömning en åtgärd som i nuläget krävs för att kunna bemöta det hot som föreligger.

Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning. En återinförd gränskontroll vid den inre gränsen är i det aktuella sammanhanget den enda tillgängliga åtgärden som ger förutsättningar för att kunna identifiera inresande personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och inre säkerhet.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också återinfört inre gränskontroller. Polismyndigheten bestämmer – precis som tidigare – var och hur gränskontroller ska genomföras.

Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Beslutet gäller i sex månader och träder i kraft den 12 maj när det nuvarande beslutet löper ut.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...