Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialdepartementet remitterar förslag om tillfälligt förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer

Publicerad

För att skydda barnfamiljer med låga inkomster mot de kraftiga prisuppgångarna remitterar nu Socialdepartementet en promemoria med förslag att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs t.o.m. den 31 december 2023. I promemorian föreslås även att tilläggsbidraget höjs fr.o.m. den 1 juli 2023. Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023.

Ett tillfälligt tilläggsbidrag lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag t.o.m. juni 2023. Tilläggsbidraget lämnas i dag månadsvis med ett belopp om 25 procent av det preliminära bostadsbidraget. Den procentsatsen föreslås nu höjas till 40 procent, vilket innebär en ökning av tilläggsbidragets maximala belopp till 2 100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1 325 kronor. Den senaste tidens prishöjningar har gjort att många hushåll har fått kraftigt höjda utgifter och höjda levnadsomkostnader. Bostadsbidraget, liksom tilläggsbidraget, når cirka 111 000 barnfamiljer varje månad.

Kostnaden för att förlänga och höja tilläggsbidraget under perioden juli-december 2023 beräknas till 720 miljoner kronor, varav kostnaden för höjningen av omräkningsfaktorn beräknas till 270 miljoner kronor.

Sista datum att svara på remissen är torsdag den 30 mars.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...