Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förlängning och höjning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader S2023/01136

Publicerad

Regeringskansliet föreslår en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december 2023.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår även en höjning av tilläggsbidraget från den 1 juli 2023. Man föreslår att procentsatsen höjs till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget, vilket innebär en ökning av tilläggsbidragets maximala belopp till 2 100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1 325 kronor.