Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nytt uppdrag ska stärka arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar av statliga stöd till företag

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur vissa statliga myndigheter och organisationer säkerställer att deras utbetalningar av stöd till företag och andra juridiska personer är korrekta. Detta är en del i regeringens arbete för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra offentliga stödsystem.

– Det är viktigt att statliga stöd bara går till dem som är berättigade till det. Idag är kunskapen om hur myndigheter och organisationer arbetar för att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag begränsad. Vi behöver se till att berörda aktörer har förutsättningar att förhindra felaktiga utbetalningar, och att stöd inte betalas ut till oseriösa företagare eller till kriminella. Uppdraget till Statskontoret är en del i detta arbete, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Inom ramen för uppdraget ska Statskontoret analysera om det finns behov av förändrade regelverk liksom lämna förslag till åtgärder som kan minska riskerna för felaktiga utbetalningar.

Uppdraget kompletterar den utredning som tillsatts med uppgift att bl.a. undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som finns i bidragsbrottslagen, kan införas för statliga stöd till företag och andra juridiska personer (Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag, dir. 2022:25).

De statliga myndigheter och organisationer som omfattas av Statskontorets kartläggning och analys är Energimyndigheten, Folkbildningsrådet, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Skolverket.

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast i december 2023, men löpande informera Finansdepartementet om hur arbetet fortgår.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...