Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen utser Henrik Landerholm till nationell säkerhetsrådgivare

Publicerad

Sverige står inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Därför måste Sveriges säkerhetspolitiska agerande samordnas och Sveriges krishantering måste organiseras så att den speglar dagens komplexa hotbild och risker. Regeringen avser därför att inrätta ett nationellt säkerhetsråd i Statsrådsberedningen.

Regeringen utser i dag en nationell säkerhetsrådgivare, som initialt får i uppdrag att lämna förslag till hur en funktion i Statsrådsberedningen ska byggas upp för samordning, inriktning och analys av frågor som rör nationell säkerhet. Säkerhetsrådgivaren ska överväga vilken organisatorisk struktur och vilka kompetenser som behövs för att fullfölja uppdraget på det mest effektiva sättet. 

Till rollen som nationell säkerhetsrådgivare utser regeringen Henrik Landerholm.

– Jag och övriga regeringen ser mycket positivt på att Henrik Landerholm tackat ja till att bli Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Vi lever nu i en tid där många olika hot kan riktas mot Sverige. Det kräver mer av den samlade förmågan att analysera och koordinera insatser mot nationella säkerhetshot, säger statsminister Ulf Kristersson.

Henrik Landerholm är för närvarande generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Han inledde sin karriär i armén 1983 och är för närvarande överstelöjtnant i reserven. Han har tidigare varit riksdagsledamot och ordförande i Försvarsutskottet, ledamot i Försvarsberedningen och rektor och chef för Försvarshögskolan samt generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. 

Under 2011–2021 tjänstgjorde han i utrikesförvaltningen och ledde under två år den samlade svenska insatsen i Norra Afghanistan för att därefter vara Sveriges ambassadör i Lettland respektive Förenade Arabemiraten. Han är sedan 1999 ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Presskontakt

Laddar...