Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Maria Malmer Stenergard deltar på extrainsatt ministermöte

Publicerad

I morgon, fredag den 25 november, hålls ett extra­insatt möte i rådet för rätts­liga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel.

I fokus på mötet står den rådande situa­tionen på de huvud­sakliga migra­tions­rutterna till EU. Inför mötet har EU-kommissionen presen­terat en handlings­plan med åtgärder för att hantera situa­tionen på centrala Medel­havet.

Ministrarna kommer att disku­tera brådskande utma­ningar och en gemen­sam väg framåt. Migrations­minister Maria Malmer Stenergard represen­terar Sverige på mötet.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand