Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitieminister Gunnar Strömmer och migrationsminister Maria Malmer Stenergard deltar på RIF-möte i Bryssel

Publicerad

Den 4–5 december hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Bryssel. På agendan står bland annat kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, brottsoffers rättigheter, EU:s arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism samt hur EU kan förbättra sitt återvändandearbete.

På mötet ska ministrarna anta en allmän riktlinje om ny EU-lagstiftning om överförande av straffrättsliga förfaranden, en fråga som prioriterades under det svenska ordförandeskapet. Det kommer även att hållas en riktlinjedebatt om översynen av direktivet om brottsoffers rättigheter. Ministrarna kommer under en lunch diskutera rättsliga åtgärder mot narkotikahandel och organiserad brottslighet med fokus på samarbete med tredjeland.

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om EU och medlemsländernas åtgärder för att de som bär ansvaret för Rysslands anfallskrig mot Ukraina ska ställas till svars. Under mötet kommer deltagarna också att diskutera hur det ryska anfallskriget liksom situationen i Mellanöstern påverkar EU:s inre säkerhet och vikten av att fortsätta EU:s arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism, något som Sverige uppmärksammat särskilt efter terrordådet i Bryssel. Ministrarna kommer också att få information om samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för kampen mot terrorism.

Det spanska ordförandeskapet samlar ministrarna för en diskussion om olika sätt för att öka återvändandet och i synnerhet återvändandet av personer som utgör ett säkerhetshot. Ministrarna kommer även informeras om de pågående förhandlingarna om migrations- och asylpakten och få en lägesuppdatering om situationen utmed de främsta migrationsrutterna till EU. 

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand