Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förlängning av tre utsända kulturråd

Publicerad

Kulturdepartementet har som ambition att förlänga förordnandena för de utsända kulturråden i Berlin, Istanbul och London till sommaren 2023.

Förordnandet för några av Kulturdepartementets utsända kulturråd löper ut vid årsskiftet respektive i januari 2023. Kulturdepartementet har en ambition att förlänga förordnandena för kulturråden i Berlin, Istanbul och London till augusti 2023. Parallellt kommer Kulturdepartementet att göra en översyn av kulturrådsverksamheten och därefter återkomma med en långsiktig lösning.

Förordnandet för kulturrådet i Peking kommer inte att förlängas, de omfattande covid-19 restriktionerna i Kina har gjort det svårt att i nuläget verka i landet. Det innebär att tjänsten blir vakant från och med februari 2023 men det innebär inte att kulturrådstjänsten i Peking dras in.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Presskontakt hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00

Sveriges utsända kulturråd

Kulturdepartementet är huvudman för de utsända kulturråden som finns vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman.

Kulturrådens övergripande uppgift är att främja utbyten och samarbeten på kulturområdet samt stimulera den kulturella dialogen mellan länderna. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja svenskt näringsliv och handelsutbyte, samt lyfta Sverigebilden och Sveriges demokratiska värderingar. Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet, tillvaratar svenska intressen och arbetar för att svenska positioner får genomslag.