Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bibehållen nivå i a-kassan

Publicerad

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en satsning på 5,8 miljarder kronor under 2023 för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla även framöver.

Samtidigt som arbetslinjen ska återupprättas behöver skyddet för arbetslösa stärkas. Den gemensamma välfärden ska vara pålitlig. För att ytterligare stärka skyddet för personer som blir arbetslösa föreslår därför regeringen i budgetpropositionen för 2023 att det avsätts medel permanent så att arbetslöshetsförsäkringen behålls på samma höga nivå som gällde under pandemin.

Regeringen föreslår även att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret i lagen om arbetslöshetsförsäkring som gällt under pandemin ska förlängas. Även möjligheten att göra undantag från den s.k. femårsregeln för företagare föreslås förlängas.

Förlängningen av de tillfälliga lättnaderna i lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås gälla till och med den 31 december 2023. Regeringen har för avsikt att återkomma med förslag om att lättnader motsvarande de som har gällt under pandemin ska gälla tills vidare. Kostnaderna för förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen beräknas till 5 823 miljoner kronor för 2023.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Axel Mårtensen
Stabschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-136 43 89
e-post till Axel Mårtensen