Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Petra Menander ny ambassadör i Saudiarabien

Publicerad

Regeringen har utsett Petra Menander till ambassadör i Riyadh.

Petra Menander tjänstgör idag på enheten för främjande och hållbart företagande (UD FH). Hon har tidigare bl.a. varit biträdande chef för enheten för multilateralt samarbete och tjänstgjort på ett flertal enheter inom UD. Petra har också haft ledande roller inom affärsutveckling och internationella kontakter i Region Skåne, på Afrikanska utvecklingsbanken i Tunis, samt tjänstgjort på EU-delegationen i Amman.

Petra Menander tillträder sin nya befattning i september 2022.