Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Uppsägning av samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien den 15 november 2005 (SÖ 2005:59) SÖ 2015:33

Publicerad

Stockholm den 6 maj 2015.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 mars 2015 att genom skriftväxling säga upp samförståndsavtalet. Underrättelse om uppsägning meddelades Saudiarabiens utrikesministerium den 12 maj 2015. Samförståndsavtalet trädde ur kraft den 15 november 2015.