Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 på 18 miljarder kronor förlänger bland annat stöd till företag, kultur och idrott

Publicerad

Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder som syftar till att minska smittspridningen, säkra sjukvårdens resurser för testning och vaccinering, samt lindra konsekvenser för svenska jobb och företag. Den innehåller bland annat förlängningar av det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstöden, ytterligare krisstöd till kulturen och idrotten samt återinförd ersättning för karensavdrag.

Ladda ner:

– Pandemin är inte över och regeringen har vidtagit historiskt omfattande krisåtgärder och det fortsätter vi att göra för att minska smittspridningen, säkra välfärden och lindra konsekvenserna för människor och företag säger finansminister Mikael Damberg. 

I den första extra ändringsbudgeten för 2022 ökas anslagen i budgeten med drygt 18 miljarder kronor. De flesta av förslagen har presenterats tidigare. Regeringen föreslår bland annat:

Åtgärder för att minska smittspridningen

För att minska smittspridningen föreslår regeringen flera åtgärder. Ersättningen för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare återinförs för perioden 8 december till den 31 mars. Ersättningarna till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper föreslås förlängas på samma sätt. Även viss tillfällig föräldrapenning bör kunna lämnas till och med mars 2022. Regeringen föreslår även att slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden mellan den 19 januari och den 31 mars.

Vaccinationer, testning och smittspårning är centralt i hanteringen av pandemin. Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) ingick i december 2021 en överenskommelse om vaccinationer respektive för nationell testning och smittspårning under 2022. Regeringen föreslår att totalt ytterligare 5,7 miljarder kronor avsätts till dessa ändamål. Överenskommelserna förutsätter att riksdagen anvisar tillräckliga medel för ändamålet. Ytterligare medel föreslås även tillföras för hantering av covid- och vaccinationsbevis samt till myndighetsinsatser för vaccinering, information och tillsyn.

Regeringen föreslår även i den extra ändringsbudgeten en förlängning av det tillfälligt slopade fribeloppet inom studiemedlet, till och med den 30 juni 2022, för att fler studerande ska kunna arbeta och avlasta vården och andra samhällsbärande verksamheter.

Stöd för att lindra konsekvenser för jobb och företag

Det ordinarie omställningsstödet, som riktar sig till företag som har tappat mer än 30 procent av sin omsättning under stödmånaden jämfört med motsvarande månad 2019, utökas med upp till fyra månader. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare utökas med upp till fyra månader.

Regeringen har meddelat att stöden kommer att aktiveras för december 2021–februari 2022. Budgeten innebär också en möjlighet för regeringen att i ett senare skede besluta om en utökning även för mars 2022. Avsikten är att regeringen snabbt ska kunna fatta beslut om att utöka stöden med en ytterligare månad, om det behövs med hänsyn till pandemins påverkan på jobb och företag.

Regeringen föreslår även att staten ersätter sjuklönekostnader över det normala mellan den december 2021 och mars 2022.

Stöd till kultur, idrott och evenemang

För att mildra effekterna av de nya restriktionerna och de nya allmänna råden föreslår regeringen att kulturområdet tillförs 180 miljoner kronor och idrotten 120 miljoner. Efter beslut i riksdagen kommer regeringen att återkomma med besked om när pengarna kan betalas ut.

För att arrangörer även fortsättningsvis ska våga planera för evenemang föreslår regeringen att evenemangsstödet förlängs så att arrangörer och deras underleverantörer kan få ekonomiskt stöd om de måste ställa in eller i väsentlig utsträckning begränsa evenemang under januari–mars 2022 till följd av restriktioner.

En utökning av omställningsstödet liksom en förlängning av evenemangsstödet förutsätter statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio