Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vaccinationsarbetet skalar upp igen – regeringen avsätter 100 miljoner kronor

Publicerad

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till regionerna för att stödja deras snabba utökning av vaccinationsarbetet, både med att ge en tredje dos och med att nyvaccinera så många som möjligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla mellan 18 och 65 år ska få en tredje dos tidigast sex månader efter sin andra dos. För personer som är över 65 år rekommenderas en tredje dos tidigast fem månader efter dos två.

– Sjukvården och regionerna har framgångsrikt vaccinerat över sju miljoner svenskar med dos 1 och 2. Nu behöver åter omfattande vaccinationsinsatser genomföras för att ge alla en tredje dos samtidigt som arbetet med att nyvaccinera måste fortsätta. Regeringen tillför därför 100 miljoner till regionerna för att stödja en snabb utökning av vaccinationskapaciteten, säger socialminister Lena Hallengren.

Nu arbetar regionerna intensivt med att skala upp sin vaccinationskapacitet för att kunna erbjuda en påfyllnadsdos till de utpekade grupperna. Det handlar bland annat om att förbereda lokaler, anställa personal, säkerställa att utrustning finns tillgänglig och planera kommunikationsinsatser.

– Regionerna har under hela året visat på stor flexibilitet i vaccinationsarbetet. Nu skalar regionerna återigen upp för en bredare vaccinering av dos 3. Det görs samtidigt som regionerna arbetar vidare för att få fler ovaccinerade att vaccinera sig med dos 1 och 2 och med den fortsatta vaccinationen av barn 12-15 år, säger Marie Morell, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla mellan 18 och 65 år ska erbjudas en påfyllnadsdos. Påfyllnadsdosen ska ges utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När det kan bli aktuellt för olika befolkningsgrupper att få en tredje dos beror på fler olika faktorer, bland annat täckningsgraden i andra vaccinationsgrupper. Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos tidigast fem månader efter dos två till alla över 65 år.

Syftet med att ge en tredje dos är att förstärka och förlänga skyddet från vaccinet. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av erfarenheter från andra länder där smittan ökar och fler har blivit svårt sjuka. Vaccinationsarbetet mot covid-19 behöver därför utföras i den takt som är nödvändig utifrån pandemins utveckling.

Bakgrund

Vaccinationerna mot covid-19 inleddes i Sverige den 27 december 2020. Regeringen och SKR har enats om ansvarsfördelningen för genomförandet av vaccinationerna i flera överenskommelser. Staten ersätter regionerna med 275 kronor per utförd vaccination under 2021. Under åren 2020 och 2021 har regeringen även tillfört regionerna 700 miljoner kronor för att stödja investeringar och löpande kostnader vid vaccination mot covid-19 samt 700 miljoner kronor till regioner för skyndsamt genomförda vaccinationer. Regeringen avsatte i september 2021 också 40 miljoner kronor till regionerna för insatser som specifikt syftar till att få fler att vaccinera sig i grupper inom vilka vaccinationstäckningen är lägre.

Totalt har hittills över 15 miljoner doser getts. Över 85 procent som är 16 år och äldre har fått sin första dos och 82 procent är vaccinerade med två doser. Därtill har 55 procent av personer som är 80 år eller äldre och 15 procent av de mellan 65 och 79 år fått en påfyllnadsdos.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot