Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag till riksdagen om märkning och registrering av katter

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om propositionen Märkning och registrering av katter. I propositionen föreslås att det införs ett krav på märkning och registrering av katter, i enlighet med det nuvarande systemet för märkning och registrering av hundar.

I regeringens proposition föreslås krav införas som ska syfta till att underlätta för myndigheter och ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från katter som saknar ett hem vilket bidrar till att öka skyddet för katterna.

– Kraven kommer tydliggöra ägaransvaret för katter och kan på så sätt bidra till att höja kattens status som sällskapsdjur. På sikt kan det också bidra till en bättre välfärd för katter eftersom det kommer vara lättare att identifiera vilka katter som saknar ett hem. Det är väldigt betydelsefullt, inte minst eftersom katten är ett av våra vanligaste sällskapsdjur, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Statens jordbruksverk föreslås få ansvaret att föra register över kattägarna.  Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska få direktåtkomst till registret. Länsstyrelserna, som ansvarar för djurskyddskontrollen, får vidare en möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Förelägganden får förenas med vite.

De nya kraven föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.