Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtida villkor för kommersiell radio

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. Myndigheten ska i dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och kommersiell radio.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar.

- Att radioföretagens villkor är förutsägbara och ger möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommersiell radio, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I februari i år lämnade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) förslag om att tillståndsperioderna för såväl digital som analog kommersiell radio ska löpa ut 2026 (Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio, Ku2021/00325). Dessa förslag, som har remitterats och nu bereds i Regeringskansliet, ska vara en utgångspunkt för arbetet. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.