Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag till MUCF att stödja unga som varken arbetar eller studerar

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att inrätta en stödfunktion för myndighetssamordning för de aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.

I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16-29 år som befinner sig i livssituationen att varken arbeta eller studera. Gruppen är heterogen men en betydande andel är i behov av tvärsektoriella insatser för att etablera sig i arbete eller studier. Att erbjuda det individanpassade och flexibla stöd som forskning visar är framgångsrikt för målgruppen ställer höga krav på samverkan och samordning av de offentliga aktörernas insatser. Därför ger regeringen MUCF i uppdrag att stärka myndighetssamordningen på nationell nivå för att förbättra insatserna för de unga som står utan arbete eller studier. MUCF ska i uppdraget inhämta synpunkter och erfarenheter från ett antal myndigheter, bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skolverket.

- Tyvärr ser vi redan nu att gruppen unga som varken arbetar eller studerar har ökat under pandemin samt hur många av de jobb som unga får som första steg in i arbetslivet tillfälligt försvunnit. Förebyggande insatser kan göra stor skillnad för att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden, därför är det viktigt att aktörer på nationell nivå tar ett samlat grepp för att stötta gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Vi får inte lämna våra unga i sticket, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen gav den 3 juni Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att utveckla ett nationellt samordnat stöd för att inrätta en stödfunktion för myndighetssamordning för de aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska vara samordnande i detta uppdrag och inhämta kunskaper och erfarenheter från Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolverk. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Sveriges Kommuner och Regioner. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Myndigheten ska särskilt informera om det samordnade stödet identifierar systemhinder eller liknande.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.