Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Publicerad

I december 2018 tecknade regeringen och SKL, i avvaktan på en ny regering, en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2019. Regeringen och SKL är överens om att genom denna överenskommelse avsätta 1 326 000 000 kronor 2019 för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Ladda ner:

Illustration: Regeringskansliet

Följande insatsområden, som har ingått i tidigare överenskommelser, ingår i denna överenskommelse:

  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig
    smärta
  • Utökat elektroniskt informationsutbyte
  • Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning