Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder

Publicerad Uppdaterad

Regeringen fortsätter att följa utvecklingen av smittspridningen av covid-19 för att skyndsamt kunna vidta ytterligare smittskyddsåtgärder. Det övergripande målet för regeringens hantering av pandemin är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet samtidigt som grundläggande fri- och rättigheter inte ska inskränkas mer än nödvändigt.

Ladda ner:

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen, den varierade vaccinationstäckningen, nya virusvarianter och läget i omvärlden finns det anledning för regeringen att se över vilka träffsäkra åtgärder på samhällsnivå som kan komma att behöva vidtas framöver för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Regeringen har därför tagit fram en plan för hur och under vilka omständigheter kommande smittskyddsåtgärder kan komma att vidtas, och i vilken ordning dessa prioriteras. Regeringen är angelägen om att eventuella smittskyddsåtgärder genomförs ansvarsfullt och inte går utöver vad som är absolut nödvändigt, rätt åtgärd ska sättas in vid rätt tidpunkt. Regeringen vill genom denna plan skapa ökad transparens och tydlighet innan eventuella åtgärder vidtas.

Laddar...