Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa Diarienummer: S2017/03585/FS

Publicerad

Regeringen godkänner tilläggsöverenskommelsen till överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende 2017–2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (bilagan).

Ladda ner:

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKL har en tilläggsöverenskommelse träffats mellan staten och SKL om en förstärkning av pågående satsning att stärka förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor.

Medel inom ramen för tilläggsöverenskommelsen uppgår till sammanlagt
500 000 000 kronor och delas upp i två utbetalningar, varav
300 000 000 kronor 2017 och 200 000 000 kronor 2018. Utbetalningarna
kommer att beslutas i särskilda regeringsbeslut.