Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet Diarienummer: A2022/00996

Publicerad

Regeringen har beslutat om en nationell strategi mot arbetslivskriminalitet. Genom denna strategi samlar, samordnar och fokuserar regeringen sina åtgärder och höjer ambitionen i arbetet med att motverka och bekämpa arbetslivskriminalitet.

Ladda ner: