Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet mot sprängningar i fokus när Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin besökte Stockholmspolisen

Publicerad

Förra veckan besökte justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Stockholmspolisen. Fokus under besöket var utredningar av sprängdåd och lägesbilden i Sverige över läckage av sprängmedel för civilt bruk. Under besöket träffade statsråden även representanter från Nationellt bombdatacenter (NBDC) och den forensiska sektionen i Stockholm.

Foto: Benjamin Onne/Regeringkansliet

De senaste åren har antalet illegala sprängningar i Sverige ökat markant. Under 2023 anmäldes 159 fullbordade brott avseende allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning enligt preliminär statistik, vilket kan jämföras med 89 anmälningar om fullbordade brott under 2022.

Under besöket hos Stockholmspolisen presenterades bland annat arbetet mot illegala sprängningar och våldsutvecklingen i Stockholm och nationellt. Även den forensiska processen kring sprängdåd, bakspårningen av sprängämnen samt kopplingar mellan företag och kriminella nätverk diskuterades.

Regeringen har nyligen beslutat om Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet. Ett av målen i strategin handlar om att minska tillgången till explosiva varor. Det ska bland annat ske genom att intensifiera arbetet med att förhindra att explosiva varor smugglas in i Sverige. Dessutom vill regeringen ge myndigheter effektivare verktyg och befogenheter för att kunna förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott kopplat till explosiva varor.

– Antalet sprängningar i Sverige slog ett mörkt rekord förra året. Personer i kriminella miljöer använder allt oftare sprängmedel bland annat på offentliga platser och i bostadsområden. Dessa dåd får förödande konsekvenser, i vissa fall med dödlig utgång. Läget är mycket allvarligt och den organiserade brottsligheten måste bekämpas med hela samhällets samlade förmåga. Den nya strategin mot organiserad brottslighet lyfter detta som en av fem prioriteringar, och det kommande tillståndsregistret för explosiva varor kommer bli en viktig del för att förebygga och förhindra denna grova brottslighet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen har i linje med den nya strategin redan vidtagit en mängd åtgärder för att minska de illegala sprängningarna. Lagen om brandfarliga och explosiva varor har skärpts och minimistraffet för allvarligare former av otillåten hantering av explosiva varor har dubblerats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även fått i uppdrag att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor med syfte att kartlägga de sprängmedel som finns i Sverige och motverka att de hamnar i fel händer.

– De kriminellas tillgång till explosiva varor måste strypas och regeringen vidtar åtgärder för att täppa till de sårbarheter i samhället som kriminella utnyttjar för att komma över sprängmedel. Ett konkret exempel på detta är det nationella tillståndsregistret för explosiva varor där regeringen nu arbetar med ett snabbspår för att få registret på plats, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet bjöd i höstas in berörda myndigheter och aktörer till ett rundabordssamtal för att diskutera åtgärder för att minska den illegala användningen av explosiva varor. Efter rundabordssamtalet tillkom bland annat ett regeringsuppdrag till det nationella forumet för sprängämnessäkerhet att intensifiera och utveckla arbetet med att stoppa illegala sprängningar. En slutrapport av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2024.

Laddar...