Artikel från Socialdepartementet

Sällsynta sjukdomar och cancervård i fokus vid sjukvårdsministerns besök i New York

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid FN:s generalförsamlings 78:e session i New York. Under mötet deltog ministern bland annat vid ett panelsamtal om sällsynta sjukdomar, som sponsrades av Sverige och Spanien tillsammans med organisationen Rare Diseases International.

  • Porträtt på Acko Ankarberg Johansson. I bakgrund en staty av en pistol med knuten pipa.

    Under FN:s generalförsamlings session deltog sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i flera högnivåmöten och bilaterala möten med bland annat Malta, Rwanda och Estland.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Acko Ankarberg Johansson lyssnar på en kvinnlig läkare i vit rock. De befinner sig en laboratoriemiljö.

    Sjukvårdsministern besökte cancersjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center som bedriver både patientvård och forskning på cancerområdet

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

I anslutning till ett högnivåmöte om grundläggande hälsoskydd (Universal Health Coverage, UHC) hölls sidoevenemanget “Engaging the UN System and Member States to Achieve Universal Health Coverage for Persons Living with a Rare Disease: A Blueprint for Leaving No One Behind”, som fokuserade på erfarenheter, utmaningar och möjligheter för personer som lever med sällsynta sjukdomar.

– Arbetet med diagnostik, vård, stöd och behandling av sällsynta sjukdomar är en prioritet för den svenska regeringen och vi ser tyvärr att många patienter inte får den vård och behandling de har rätt till idag i Sverige. Det är därför vi, sedan regeringsskiftet, nyligen meddelade att vi kommer att påbörja ett arbete med att ta fram en nationell strategi för människor som lever med sällsynta sjukdomar, sa sjukvårdsminister Acko Ankarberg i sitt inledningstal på evenemanget.

Den 16 december 2021 antog FN:s generalförsamling den första FN-resolutionen någonsin om att hantera utmaningarna för personer som lever med en sällsynt sjukdom och deras familjer. Resolutionen, föreslagen av Spanien, Brasilien och Qatar och med medförställarskap av 54 länder, antogs i samförstånd och stöd med alla 193 FN-medlemsstater. Det är det första FN-dokumentet som erkänner specifika utmaningar för personer som lever med en sällsynt sjukdom och deras familjer. Redan 2019 antog FN:s generalförsamling den politiska deklaration om grundläggande hälsoskydd (UHC), där sällsynta sjukdomar särskilt nämndes.

Studiebesök på välmeriterat cancersjukhus

Sjukvårdsministern besökte även cancersjukhuset Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) som bedriver både patientvård och forskning på cancerområdet. MSK har ett av de största kliniska forskningsprogrammen i världen med fler är 120 laboratorier. Det bedöms vara ett av USA:s bästa cancersjukhus. Under besöket träffade ministern specialister och forskningsledare på sjukhuset. Ministern lyfte bland annat regeringens arbete med att uppdatera den nationella cancerstrategin och möjligheten till samarbete mellan MSK och svenska universitetssjukhus som också bedriver forskning på cancer.

Sedan 2006 finns ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA gällande forskning, tekniska samarbeten och cancervård. Sedan 2016 finns också en tillämpningsöverenskommelse som beskriver det övergripande ramverket för att stödja och bedriva forskning med hög kvalitet och delning av data för att stödja den basforskning som behövs för att förebygga, underlätta tidig upptäckt och behandling av cancer. Ansvariga myndigheter för överenskommelsen i Sverige är Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen. I USA är det Department of Health and Human Services. Båda länderna visat intresse för att förlänga avtalet och sedan våren 2023 pågår förhandlingar om förlängt avtal.

Regeringen deltog vid FN:s generalförsamling

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog även vid en rad andra möten och evenemang under FN:s generalförsamling. Ministern höll två nationella tal med fokus på primärvårdens roll och om tuberkulos. Ministern ledde också ett panelsamtal om primärvårdens roll tillsammans med Kenyas hälsominister Susan Nakhumicha Wafula i samband med högnivåmötet om grundläggande hälsoskydd (UHC). Acko Ankarberg Johansson deltog även vid ett nordiskt hälsoministermöte om hälsoberedskap kopplad till NATO, samt hade bilaterala möten med ministrar från bland annat Rwanda, Malta och Estland.

Den svenska regeringen var välrepresenterad vid den årliga sessionen i FN:s generalförsamling i september. Förutom sjukvårdsminister Acko Ankarberg deltog även statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.