Artikel från Justitiedepartementet

Redovisning av uppdrag om högkvalificerad arbetskraftsinvandring

Publicerad

I Migrationsverkets reglerings­brev för 2023 gav regeringen myndig­heten i uppdrag att främja hög­kvalifi­cerad arbetskraft till Sverige. Vid en pressträff med migrations­minister Maria Malmer Stenergard i dag presen­terade myndigheten resultatet – en ny modell för hur hög­kvalifi­cerad arbets­kraft snabbare ska komma till Sverige.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Att reformera reglerna kring arbets­krafts­invandring är en viktig del av regeringens paradigm­skifte på migrations­området. Regeringen vill att Sverige ska vara konkurrens­kraftigt och kunna locka talanger. För att kunna göra det så måste det vara enkelt att ansöka om arbets­tillstånd och det ska gå snabbt att få besked. Mot bakgrund av detta så gav regeringen Migrations­verket i uppdrag att främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen till Sverige.

Under dagens pressträff med migrations­ministern presen­terade Migrations­verkets general­direktör Mikael Ribbenvik myndig­hetens arbete med att möta uppdraget. Migrations­verket har i dag fattat ett inrikt­nings­beslut om att införa en ny modell för arbets­tillstånd och inrättande av enheter för inter­nationell rekrytering. Den nya modellen, som ska införas i slutet av året, ska särskilt främja rekryteringen för arbets­givare som söker hög­kvalificerad arbets­kraft utanför EU. Den syftar också till att korta handlägg­nings­tiden för samtliga arbets­marknads­ärenden. En komplett ansökan om arbets­tillstånd för hög­kvalificerad arbets­kraft ska få beslut inom 30 dagar.

– Att Migrationsverket har fattat det här beslutet är glädjande. Det är ju en allt tuffare inter­nationell konkurrens om den hög­kvalifi­cerade arbets­kraften så det är viktigt att svara upp mot närings­livets behov. Från regeringens sida tycker vi också att det är ange­läget att handlägg­nings­tiderna kortas så mycket det bara går. Det är ett väldigt viktigt arbete som har inletts och regeringen kommer med stort intresse följa den fortsatta utveck­lingen, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Via länkarna här intill kan du läsa mer om Migrations­verkets nya modell och om Sveriges nya migrationspolitik.