Hoppa till huvudinnehåll

Sverige tar över ordförandeskapet för IAEA:s styrelse

Publicerad

Sverige genom Mikaela Kumlin Granit, Sveriges guvernör till det internationella atomenergiorganet IAEA, tillträdde för första gången som ordförande för IAEA:s styrelse den 23 september. Detta efter att ha nominerats till posten av Västgruppen (WEG) som för första gången nominerat en kvinnlig ordförande. Ordförandens roll är att leda och företräda styrelsen.

Närbild på ambassadören som talar, med ordförandeskapsskylten framför.
Sveriges ambassadör Mikaela Kumlin Granit tar över som ordförande i IAEA:s styrelse 2019-2020 i Wien, den 23 september 2019. Foto: Dean Calma / IAEA.

IAEA:s styrelse (Board of Governors, BoG) med 35 medlemmar beslutar om inriktningen för organisationens verksamhet. Sverige är sedan 2018 medlem av styrelsen för en treårsperiod. IAEA:s styrelse möts normalt fem gånger per år: i mars, juni, i september både före och efter IAEA:s generalkonferens. Sverige tillträdde som ordförande vid styrelsens konstituerande möte den 23 september. Som ordförande har Sverige som övergripande ambition att säkerställa organisationens fortsatta oberoende, professionella och tekniska karaktär och att skydda IAEA från otillbörlig politisk påverkan och splittring. Ett lyckat ordförandeskap betecknas som ett ordförandeskap som förmår föra arbetet framåt med ett så stort mått av konsensus som möjligt.

Styrelseordföranden har huvudansvaret för att leda processen kring beslutet av tillsättningen av en ny generaldirektör för IAEA. En annan viktig fråga för styrelsen att hantera är den om IAEA:s verifikationsroll i samband med JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), avtalet som ingicks mellan Iran och E3+3 (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Ryssland och Kina). Efter Irans överträdelser av gränsvärdena för anrikningshalt och lagerhållning av anrikat uran i JCPOA, är Irans efterlevnad ifrågasatt.

Styrelsens ordförande bör även ha beredskap för det fall att ett avtal sluts mellan USA och Nordkorea. Ett beslut om eventuellt återupptagen IAEA-verksamhet i Nordkorea faller inom ramen för styrelsearbetet.

 

Bakgrund

Med sitt uppdrag att säkerställa att kärnämnen inte missbrukas för militära ändamål har IAEA en central roll för global icke-spridning. IAEA:s verksamhet omfattar både icke-spridning av kärnvapen men också att bevaka staters rätt att använda kärnteknik för fredliga ändamål. IAEA:s arbete går under devisen ”Atoms for Peace and Development” och bidrar med sin tekniska kompetens till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Utrikesdepartementets arbete med IAEA handlar till stor del om verifikation av att stater lever upp till sina förpliktelser under ickespridningsavtalet NPT, och då särskilt Iran, Nordkorea och Syrien, vilka är stående agendapunkter för styrelsen. Miljödepartementet är huvudman för IAEA och ansvarar för frågor som rör kärn- och strålsäkerhet, budget och tekniskt samarbete.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst
Laddar...