Undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare efter brexit

Publicerad Uppdaterad

Efter att Storbritanniens utträde med utträdesavtal blev ett faktum infördes under hösten 2020 undantag från bestämmelserna för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som omfattas av avtalet. Undantagen gäller i fråga om utbildning som påbörjas eller bedrivs efter den 31 december 2020.

Förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor har under hösten ändrats med anledning av avtalet om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och vad som enligt utträdesavtalet ska gälla efter övergångsperiodens slut.

Då infördes ett undantag från bestämmelserna om anmälningsavgift och studieavgift vid statliga universitetet och högskolor för sådana brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som ingår i den personkrets som anges i artikel 10 i utträdesavtalet och därmed omfattas av diskrimineringsförbudet i artikel 12 i utträdesavtalet. Bestämmelserna tillämpas i fråga om utbildning som påbörjas eller bedrivs efter den 31 december 2020.