Uttalande av Tobias Billström

Uttalande av utrikesminister Tobias Billström

Publicerad

Uttalande av utrikesminister Tobias Billström angående säkerhetsläget i Israel och Palestina

Morgonens utveckling i Israel och Gaza är djupt oroande.

Jag har å den svenska regeringens vägnar tydligt fördömt terroristgruppen Hamas  attacker mot Israel.

Israel har en självklar rätt att försvara sig mot terrorism och urskillningslös raketbeskjutning. Sådana operationer har redan inletts. Det är förstås viktigt att Israels legitima respons sker i enlighet med folkrättens principer.

Det är också viktigt att gemensamma ansträngningar görs, inklusive av regionala aktörer och FN, för att undvika en kraftig våldsspiral, fullskaligt krig och spridningseffekter i regionen. I detta har även EU en roll.

Terrorism måste fördömas och bekämpas med gemensamma krafter.

Samtidigt behövs förnyade ansträngningar för att på sikt få slut på våldet och finna en väg mot en hållbar fred. EU, och Sverige, ser ingen annan fredlig väg framåt än en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera i fred och säkerhet.