Uttalande av Tobias Billström

Uttalande med anledning av ryskt besked om utvisning av svenska diplomater och stängning av generalkonsulat

Publicerad

Sveriges ambassadör i Moskva har idag varit på ett möte på det ryska utrikesdepartementet. Vid mötet meddelade ryska företrädare att Ryssland utvisar fem svenska diplomater. Beskedet är enligt Ryssland ett svar på att Sverige den 25 april beslutade att utvisa fem tjänstemän vid den ryska ambassaden. Ryssland meddelade också att man har beslutat att det svenska generalkonsulatet i S:t Petersburg ska stängas senast 1 september och att man beslutat att stänga det ryska generalkonsulatet i Göteborg. 

Utrikesminister Tobias Billström:

– Det ryska beskedet är mycket beklagligt. Ryssland har valt att utvisa svenska diplomater som agerat inom ramen för Wienkonventionen och bedrivit sedvanlig diplomatisk verksamhet i Ryssland. 

– Vi beklagar också djupt det ryska beskedet om Generalkonsulatet i S:t Petersburg. Konsulatet har varit en motor i det bilaterala mellanfolkliga samarbetet mellan Ryssland och Sverige i bred bemärkelse. Dagens beslut är därför ytterligare en bekräftelse på den negativa politiska utvecklingen i Ryssland och landets internationella isolering. 

Bakgrunden till utvisningen av de ryska tjänstemännen i april var att de hade bedrivit verksamhet som var oförenlig med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.