Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp till svenskar utomlands

Om du hamnar i en nödsituation under din utlandsresa kan Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges ambassader ge dig råd och hjälp till självhjälp.

De vanligaste orsakerna till att svenska resenärer vänder sig till UD och Sveriges ambassader för hjälp är att passet eller pengar blivit stulna, trafikolyckor eller sjukdom. I sådana situationer är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. En svensk ambassad kan utfärda provisoriskt pass, ge råd om hur du för över pengar från Sverige och vid behov ta kontakt med anhöriga, myndigheter i landet och i Sverige.

Frågor och svar om hjälp till svenskar utomlands

De som kan få hjälp av UD och ambassaderna under sin utlandsvistelse är de som omfattas av lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd:

  • Svensk medborgare som är bosatt i Sverige.
  • Flykting eller statslös person som är bosatt i Sverige.
  • Om det finns särskilda skäl kan även annan utländsk medborgare som är bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands få hjälp. Den konsulära hjälpen till en utflyttad person är enligt lag kraftigt begränsad och ges endast i undantagsfall.

En svensk ambassad och konsulat kan bland annat hjälpa dig kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, bank och myndigheter i Sverige om du av någon anledning inte kan göra det själv. Den kan även hjälpa och vägleda dig i kontakten med lokala myndigheter i landet du befinner dig i.

En svensk ambassad kan också ge råd och stöd inom olika områden, till exempel:

Här finns också råd och stöd om det sker en större kris eller katastrof i landet du befinner dig, till exempel en naturkatastrof eller ett terroristattentat: 

UD och ambassaderna kan inte hjälpa till med:

  • valutaväxling eller annan bankservice
  • hotell- och biljettbokningar
  • betalning av skulder, böter eller borgen
  • ingripa i andra länders rättsprocesser
  • tolkning och översättningar.
  • påverka andra länders in-och utresebestämmelser om du nekas in- eller utresa
  • att bekosta hemtransport av kista/urna vid dödsfall utomlands.

Ambassader 

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga länder i världen. I nästan hälften av dessa länder har Sverige ambassad eller konsulat. En viktig uppgift för de svenska ambassaderna är att på olika sätt hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd.

Konsulat

I många länder finns också ett eller flera svenska konsulat. De kan också hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd.

På de större konsulaten finns personal som talar svenska. Här kan du få samma hjälp som på ambassaderna.

De flesta konsulat är av det mindre slaget. Många mindre konsulat har inte svensktalande personal. Deras öppettider kan också vara begränsade.

Svenska ambassader och konsulat på Sweden Abroad 

Andra EU-länders ambassader

I länder där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du i en nödsituation vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat för att få hjälp. Adresser och telefonnummer till dessa finns i den lokala telefonkatalogen i landet du befinner dig i, eller kan sökas via webben. Du har rätt till hjälp och service på samma villkor som deras egna medborgare. Vid behov kan de också utfärda tillfälliga resedokument för att möjliggöra hemresa.

Om du befinner dig i Sverige når du UD:s konsulära enhet under kontorstid genom Regeringskansliets växel: 

Telefon: 08-405 10 00

Om du befinner dig utomlands ska du kontakta den svenska ambassaden i det land du befinner dig i:

Kontaktuppgifter till ambassaderna finns på Sweden Abroad.

Om ambassaden är stängd kommer du att genom knappval erbjudas kontakt med UD-jouren i Stockholm.

UD-jouren är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan du vända dig i akuta konsulära nödsituationer:

Telefon: 08-405 50 05

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.

Reseinformation från ambassaderna

Vad gäller i landet du ska resa till? På den här sidan finns generell information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. På webbplatsen Sweden Abroad och via appen UD Resklar finns landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.

Laddar...